Dịch vụ Từ xa

Tất cả các máy rang mới nhất của chúng tôi đều cho phép can thiệp từ xa. Đội ngũ bên ngoài có thể kết nối với máy rang của bạn với nhiều mục đích sử dụng.  Máy rang loại cũ? Bạn đừng lo, chúng tôi cũng có thể thiết lập khả năng điều khiển từ xa cho hệ thống đó.

BurnsRoasters_Remote_Support

Khả năng
 • Sửa đổi chương trình
 • Tùy chỉnh màn hình
 • Tùy chỉnh báo cáo mẻ rang
 • Xử lý sự cố
 • Tích hợp thiết bị phụ trợ

 

 

 

Cập nhật PC

Máy rang của bạn có đang chạy trên hệ điều hành cũ không? Microsoft đã kết thúc hỗ trợ cho windows 7 vào tháng Một. Đừng để hệ thống máy quan trọng nhất của bạn bị tổn hại. Chúng tôi có thể thay thế giao diện Hệ điều hành hiện tại của bạn bằng hệ điều hành mới nhất.

BurnsRoasters_Earth_Image

Quá trình nâng cấp Bao gồm
 • PC với bộ xử lý Intel
 • Bàn phím và chuột không dây
 • Nâng cấp giấy phép, Cài đặt và cấu hình của:
 • Rockwell Factory Talk ME (và chuyển đổi dự án HMI hiện có thành V11)
 • Rockwell RS Linx Classic
 • Khóa điện tử cấp phép USB Rockwell
 • Theo dõi Biểu đồ
 • Báo cáo mẻ rang

Tất cả các cấu hình rang hiện có sẽ được lưu lại và đưa vào hệ thống mới, cùng với tất cả các báo cáo mẻ rang hiện có.

Bạn tự cài đặt hoặc nhờ chúng tôi đến tận nơi, thời gian ngừng hoạt động thông thường dưới 30 phút.

Nâng cấp Kiểm soát Chuyên nghiệp

Công nghệ thay đổi rất nhanh, còn các máy rang của Burns thì hoạt động qua nhiều năm.  Đội ngũ Kiểm soát của chúng tôi có thể nâng cấp mọi máy rang thành Kiểm soát Chuyên nghiệp, một công nghệ rang mới nhất. Giúp cho máy rang của bạn luôn cập nhật và nâng cao hiệu quả.

BurnsRoasters_New_Pro_Controls_Image

Tính năng và Lợi ích
 • Có đến 9 Giai đoạn Rang theo Cấu hình
 • Báo động Thời gian Thực & Lịch sử Báo động
 • Tạo mẻ rang Tự động/Liên tục hoặc Thủ công
 • Lựa chọn Cấu hình Hệ thống Máy Từ xa
 • Màn hình Bảo trì Thủ công cho Kiểm tra Thiết bị
 • Ứng dụng Kiểm soát Theo dõi Biểu đồ
 • Báo cáo Mẻ rang Biểu đồ Theo dõi được Lưu trữ
 • Có đến 999 Cấu hình Rang
 • ACO/Khả năng Làm nóng trước

Kiểm soát Máy Toàn diện

Phần mềm và hệ thống kiểm soát Burns thúc đẩy thiết bị Burns của bạn đạt hiệu suất cao nhất. Các hệ thống tự động và bán tự động này đảm bảo tạo ra sản phẩm đồng đều, có chất lượng cao, đạt sản lượng tối đa và dễ dàng tích hợp vào toàn bộ nhà máy của bạn hoặc vào bất kỳ quy trình nào. Hệ thống kiểm soát của chúng tôi mang đến sự đảm bảo cần thiết để bạn phát triển doanh nghiệp của mình trong khi vẫn duy trì quyền kiểm soát đối với các cấu hình rang mà bạn sở hữu.